Sfærisk Astronomi

– en gratis astronomibog

Bogen er baseret på Astronomi til Alma­nakbehov, en lærebog jeg i 1986 skrev som en generel indføring i sfærisk astronomi med gymnasiet og HF som målgruppe. men kunne dengang – og det gælder stadig – også an­vendes til selvstudium, i studiekredse, i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsskoler, højskoler, osv. Til målgruppen hører også amatørastronomer.

Lærebogen er for længst gået af handlen, men den efterspørges stadig, og derfor har jeg indscannet den, lavet nye tegninger, rettet fundne fejl, revideret og opdateret teksten og valgt et bedre layout end det, der var muligt for mig dengang. Sfærisk Astronomi giver baggrunden for de astronomiske og kalendariske oplysninger i almanakker, astronomiske håndbøger, tidsskrifter, astronomiprogrammer til computer, tablets og smartphones. Indholdet koncentrerer sig om sfærisk trigonometri, astronomiske koordinatsystemer, stjernehimlens udseende, himmellegemernes tilsyneladende bevægelser på himmelkuglen, formørkelser og kalendersystemer.

I bogen behandles ikke områder, der hører hjemme under astrofysik. I stedet præsenteres et værktøj til beskrivelse af fænomener på himlen, som de kan opleves med ubevæbnet øje eller gennem en lille kikkert. Med bogen bygges et fundament for dem, som kan nyde himlens skønhed og glæden ved at genkende dens stjernebilleder, planeter mm., ligesom der er forklaringer til dem, der kan undre sig over fænomener på himlen og studse over forandringer på den. Bogen indeholder mange eksempler og opgaver.

Sfærisk Astronomi er på 128 sider, og du kan frit hente den og gøre brug af den. Bogen findes kun i pdf-format og fylder ca. 17 MB, idet figurerne er i høj opløsning.

Send mig gerne rettelser og andre relevante kommentarer. Find adressen på kolofonsiden.