Blowertest / tryktest af ejendomme

Blowertest / tryktest af ejendomme

Trykprøvning

 ​Ved en trykprøvning etableres et differenstryk på 50 Pa. mellem ude og inde.

Derved simuleres en vindpåvirkning på ca. 10 meter pr. sekund på alle sider af bygningen.

Hvordan trykprøver man?

Først monteres en fleksibel dør med indbygget ventilator

Alle naturlige åbninger, ventilationsanlæg, afløb og mekaniske aftrækskanaler forsegles.

Ventilatoren startes og herved etableres der et konstant undertryk/overtryk i bygningen

Den computerstyrede tæthedsprøvning registrerer hvor meget luft der slipper ind eller ud gennem konstruktionen.

Til sidst udfærdiges en fyldestgørende trykprøvningsrapport.

Tæthedskravet til bygninger er defineret i Bygningsreglement

Jvf. BR18 må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa. Der udføres både en over- og undertryksmåling ved forskellige tryk:

For energiklasse 2020 må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 0,7 l/s pr. m²

Trykprøvningen udføres efter DS/EN ISO 9972.

Alle 2020-byggerier skal trykprøves.

Resultatet af testen indregnes i den lovpligtige energimærkning af bygningen. Tætheden kan kun indregnes hvis bygningen er trykprøvet.

Kontakt os allerede i dag

for et uforpligtende tilbud