Knud Erik Sørensen
Horsens

Om mig

  • har i 37 år undervist i gymnasiet i astronomi, fysik og matematik
  • har dyrket astronomi i mange år som amatør – i mere end 30 år som leder af Taurus Observatoriet på Horsens Statsskole
  • lever nu en aktiv pensionisttilværelse
  • er stadig aktiv i Steno Museets Venners bestyrelse som redaktør af Stenomusen og foreningens bøger
  • yder stadig edb-support til mange i vennekredsen – og andre
  • spiller golf, bridge, tager på rejser – og nyder livet