Ventilation / Indregulering

Ventilation / Indregulering

Installation af ventilationsanlæg

Vi installerer alle former for ventilations løsninger og udfører skræddersyede ventilations løsninger til blandt andet, parcelhuse, række-kædehuse, etageejendomme. Vi tilbyder også at installere ventilation  i hospitaler, sportshaller og indkøbscentre samt skoler.

Vi installerer også komfortventilation i kontorer, butikker og boliger.
Vores ventilations løsninger omfatter:

 • Komfortventilation
 • Procesventilation
 • Køl
 • Styring og overvågning (CTS)
 • Idriftsættelse og obligatorisk ventilations service.

Hvis du gerne vil have installeret ventilation i dit hus, så har vi et godt tilbud til dig her.

Står du og overvejer at få instaleret ventilation i dit hus, har vi en pakkeløsning til dig.

 • Komplet rørsystem inkl. rør, bøjninger og lyddæmpere
 • Lyddæmpere ved alle loftventiler, for at undgå at der overførers støj fra rum til rum
 • Lyddæmpere ved anlæg med 50 mm isolering.
 • Opstart og indregulering
 • Udsugning i køkken, bad og bryggers.
 • Indblæsning

Det er en betingelse at der ikke er loft til kip og at der er mindst 150 cm  fra gangbro til underkant spær. Loftlem skal være mindst 60x60 cm, da vi ellers ikke kan få maskinen op på loftet. Loftrummet skal være ryddet, så det er muligt at arbejde uden unødvendige forstyrrelser. Prisen gælder for et-plans huse fra 100 kvm til 230 kvm.

Kondensafløb skal føres til maskinen, dette er ikke med i prisen men kan tilkøbes.

Arbejdslønnen er fradrags berettig og udgør ca. 1/3 af prisen

Pris:

 • Til nybyggeri:                 39.995,-  inkl. moms
 • Til eftermontering:        45.000,-  ink. moms
DA-Comfort-300_front-energi-1

Klar til at lære mere?

Skriv til os for et uforpligtende tilbud!

Indregulering af ventilationsanlæg.

En indregulering indebærer, at hele ventilations anlægget balanceres således, at der indblæses samme mængde luft, som der ventilers bort via udsugning. Der indreguleres til den luftmængde i [m3/t] hvortil systemet er designet. Projektering af luftmængden foretages på baggrund af antal vådrum, samt personbehov og/eller antal ventilerede [m2], i henhold til bygningsreglementet.

Indregulering er en god ide for at få optimal ydelse, samt maksimal komfort fra ventilations anlægget. Indreguleringen foretages, når et ventilationsanlæg skal sættes i drift, og sikrer, at der er de korrekte luftmængder i de enkelte rum med lavest muligt tryk og strømforbrug, samt mindst mulig støj og træk gener. Efter endt indregulering udfærdiges en målerapport som bliver tilsendt.