Ventilationsservice

Ventilations service

Vi tilbyder service af ventilationsanlæg til både private og erhverv.

Ventilations service

Ventilationsanlæg kræver service, hvis anlægget ikke servicers og kontrolleres regelmæssigt, bliver det nemt til en energityv, eller der kan opstå fejl som medføre nedbrud.

Derfor tilbyder vi service til alle former for ventilationsanlæg.
Vi kan ofte forbedre ventilationen med enkle midler og spare energi samtidig.

Desuden holder vi styr på alle dine anlæg, og hvilken vedligeholdelse der er brug for.
Inden for ventilations service arbejder vi blandt andet med:

  • Kontrol af indsugningsriste, filterstatus og eventuel filterudskiftning
  • Rengøring af ventilationssystemet
  • Kontrol af funktioner til styring og regulering/overvågning samt brandspjæld i ventilationssystemet
  • Kontrol af temperaturer og ventiler på varmeflader
  • Energioptimering
  • Måling af hovedluftmængder
ventilations service